Magnetna rezonanca angiografija krvnih sudova glave 1.5 T sa kontrastom

16,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri