Magnetna rezonanca angiografija glave 1.0 T sa kontrastom

15,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri