Magnetna rezonanca 1.5 T dojke sa kontrastom

18,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri