Ligatura ureteris

Obostrana, bez preoperativne pripreme, sa 4-5 bolničkih dana

140,000 RSD