Ligamentoplastika

Uz pripremu i dva dana ležanja u bolnici

415,000 RSD