Laparoskopska korekcija spada sa mrežicom

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana, ex tempore i HP

370,000 RSD

Detalji: