Kombinovane procedure(dve ili više) na srcu I srčanim krvnim sudovima

U cenu je uključena preoperativna priprema i 7 bolničkih

Od 945,000 RSD