Histeropeksija po donald-fothergilu (manchester) sa prednjom I/ili zadnjom kolporafijom

Cena je sa preoperativnom pripremom + 1-2 dana bolničkog lečenja.

Od 230,000 RSD