Hemioterapija

cena leka
usluga davanja hemioterapije 16.000 rsd
dnevna bolnica 6.000 rsd
premedikacija (cena se računa u zavisnosti koje lekove indikuje lekar)

Od 16.000,00 RSD

Detalji: