Frakciona eksplorativna kiretaža

u analgosedaciji koja je uračunata u cenu

50,000 RSD

Detalji: