Exscisio polipa uretre

Cena je sa preoperativnom pripremom + 1 dan bolničkog lečenja.

Od 235,000 RSD

Detalji: