Exscisio polipa uretre sa rekonstrukcijom uretre

Cena je sa preoperativnom pripremom + 1 dan bolničkog lečenja.

Od 355,000 RSD

Detalji: