Excizija vagine

U cenu nije uračunata preoperativna priprema i bolnički dani

Od 100,000 RSD

Detalji: