EMNG elektromioneurografija ruku i nogu

8,000 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri