Ekstrakcija stranog tela uva sa pregledom

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

8.300,00 RSD

Detalji: