Ekstrakcija stranog tela nosa u opštoj endotrahealnoj anesteziji

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

55.000,00 RSD

Detalji: