Dopler Paket II

Kolor dopler magistralnih arterija vrata i transkranijalni dopler krvnih sudova mozga.

4,200 RSD
Saznajte više o ovom pregledu ili proceduri