Dekompenzaciona trakcija kičmenog stuba

Cena jedne terapije je 3000 RSD

Od 3,000 RSD