Bolnički dan za pratnju pacijenta po osobi

Na usluge bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom

Od 25.000,00 RSD

Detalji: