Biopsija grlića biopsija pipelom

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana, ex tempore i HP

6.000 - 12.000 RSD

Detalji: