Aplikacija suburetralnog slinga sa prednjom I/ili zadnjom kolporafijom

Cena je bez preoperativne pripreme.

Od 170,000 RSD