UCN (ureterocystoneostomia)

200.000 - jednostrana, 300-000 - obostrana, bez preoperativne pripreme, sa 7-10 bolničkih dana

200,000 - 300,000 RSD