Skip links

Urologija – kamen u bubregu

Pojam

Kamen u bubregu je pojava čvrste, solidne tvorevine u kanalnom sistemu bubrega, koja može izazvati zastoj u mokraćnim putevima na različitim nivoima.

Simptomi

  • Može biti bez simptoma
  • Jak bol u slabinskom predelu uz mučninu i povraćanje (kod zaglavljivanja kamena)
  • Pojava krvi u mokraći

Dijagnoza

  • Pregled specijaliste urologa
  • Urološki ultrazvuk
  • Laboratorijske analize
  • Po potrebi RTG dijagnostika

Prevencija

  • Unos dovoljno tečnosti (najmanje 2.5l dnevno)
  • Redovno izmokravanje
  • Blagovremeno javljanje lekaru