Skip links

Tag: Tumori pankreasa

Gastroenterologija – Tumori pankreasa, ž. kese, žučnih puteva i portna hipertenzija

Gastroenterologija – Tumori pankreasa, ž. kese, žučnih puteva i portna hipertenzija

in Tags

TUMORI PANKREASA Tumori pankreasa mogu biti benigni i maligni. Maligni tumori su znatno česci sa vrlo lošom prognozom. Najčešći su adenokarcinomi i neuroendokrini tumori. ADENOKARCINOMI najčešće nastaju u kasnijim godinama,kod pušača, prekomernog korišćenja alkohola, nekad je i pozitivna porodicna anamneza. Najčešća tegoba je bol u