Skip links

Tag: Kronova bolest

Gastroenterologija – Kronova bolest (Crohn colitis)

Gastroenterologija – Kronova bolest (Crohn colitis)

in Tags

Kronova bolest je hronično, nespecifično zapaljenjsko oboljenje digestivnog trakta, nepoznatog uzroka  i spada u grupu idiopatskih, hroničnih zapaljenjskih bolesti creva (IBC). IBC obuhvataju dve slične bolesti: Kronovu bolest i ulcerozni kolitis koji se u oko 10% bolesnika ne mogu razlikovati. Kronova bolest može da zahvati bilo