Skip links

Šta je magnetno-rezonantna perfuzija i kakav je njen značaj?

Ključne reči: magnetna rezonancija, glava, mozak, MR perfuzija

Perfuzija predstavlja meru snabdevenosti nekog tkiva ili organa krvlju, odnosno stepen njegove prokrvljenosti. U nekim patološkim stanjima, kao što su  vaskularni poremećaji, tumori mozga …dolazi do poremećaja ovog parametra. 

Magnetno rezonantna (MR) perfuzija je tehnika koja omogućava praćenje promene količine kontrastnog sredstva u tkivu tokom vremena. 

Ona je značajna za  razlikovanje beningnih od malignih tumora,  metastaza od primarnog tumora, kao i za pouzdaniju procenu uspešnosti hirurškog zahvata i primenjene terapije (detekcija ostatka tumora od postterapijskih posledica ili ponovne pojave tumora). 

Takođe, značajna je i za procenu stanja kod akutnog moždanog udara i mogućnosti primene adekvatne (trombolitičke) terapije, koja se sprovodi u posebnim jedinicama za moždani udar.

Radi se u kombinaciji sa standardnim MR pregledom endokranijuma, sa intravenskim kontrastom. 

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj MR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?

U našoj ustanovi, na adresi Višegradska 20, ovaj pregled se radi na najsavremenijem aparatu. Stručni tim, koji čine posebno edukovani i najiskusniji radiološki tehničari i lekari radiolozi, koji su eksperti u različitim oblastima ove dijagnostike, uz podršku renomiranog fiziko-hemičara, mogu Vam pružiti maksimalno pouzdane informacije vezane za sam pregled i tumačenje MR nalaza, uz usmena objašnjenja i dalje smernice, a uvek su tu za potrebne konsultacije.

Autori: 

Prof.dr sci. Tatjana Stošić-Opinćal, spec. radiologije, subspec. neuroradiologije

Mr sci.dr Brankica Vasić spec. radiologije, subspec. neuroradiologije