Skip links

Šta je funkcionialni magnetno-rezonantni imidžing?

Ključne reči: magnetna rezonancija, mozak, funkcionalni MRI

Funkcionalni magnetno-rezonantni imidžing (fMRI) omogućava neinvazivno utvrđivanje pozicije zona u moždanoj kori koje su odgovorne za procese poput pokreta mišića ekstermiteta, formiranje govora, vida…

Ugroženost ili poremećaj u funkcionisanju ovih centara može dovesti do delimičnog ili trajnog invaliditeta.

Tehnika fMRI zahteva da se pacijentu zada niz radnji (pokretanje ruke, noge…), ili da se primeni zvučna ili vizuelna stimulacija i prati odziv u moždanoj kori, koji se upoređuje sa onim kada pacijent miruje ili nije izložen stimulaciji.

Mapa zona zaduženih za određenu funkciju koja se dobija na ovaj način, zajedno sa snimcima dobijenih standardnim MR pregledom, omogućiće neurohirurgu da proceni ugroženost tih zona od strane patološke promene i isplanira operativni zahvat koji neće dovesti do njihovog oštećenja. 

Kombinacija fMRI pregleda sa DTI i standardnim MR pregledom, obezbeđuje sve informacije potrebne za uspešno planiranje i izvođenje neurohirurškog zahvata.

Za ovu tehniku neophodan je urađen MR pregled endokranijuma sa kontrastnim sredstvom u skorijem vremenskom periodu. Potrebno је da pacijent dođe minimum 15 minuta ranije, pre zakazanog fMRI, da bi bio upoznat sa radnjama koje treba da izvršava u toku pregleda.

Nije potrebna aplikacija kontrastnog sredstva posebno, ukoliko se radi samo ovaj pregled.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj MR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj nalaza? 

Zbog složenosti analize fMRI, nalazi se izdaju 1-2 dana nakon pregleda.

Zašto je dobro uraditi ovaj MR pregled u Euromediku?

U našoj ustanovi, na adresi Višegradska 20, ovaj pregled se radi na najsavremenijem aparatu. Stručni tim, koji čine posebno edukovani i najiskusniji radiološki tehničari i lekari radiolozi, koji su eksperti u različitim oblastima ove dijagnostike, uz podršku renomiranog fiziko-hemičara, mogu Vam pružiti maksimalno pouzdane informacije vezane za sam pregled i tumačenje MR nalaza, uz usmena objašnjenja i dalje smernice, a uvek su tu za potrebne konsultacije.

Autori: 

Prof.dr sci. Tatjana Stošić-Opinćal, spec. radiologije, subspec. neuroradiologije

Prim. dr Gordana Milenković, spec. radiologije

Mr sci.dr Brankica Vasić, spec. radiologije, subspec. neuroradiologije