1. Šta je spirometrija?

Spirometrija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procenjuje zapremina plućnog vazdušnog prostora i protok vazduha kroz disajne puteve.

2. Kada se radi spirometrija? Kada je potrebno izvršiti ovaj pregled?

Spirometriju je potrebno izvršiti kod osoba koje imaju tegobe (otežano disanje, osećaj nedostatka vazduha, brže zamaranje, kašalj, sklnost ka alerijama itd)

3. Kakve podatke pruža ova metoda?

Spirometrija omogućava da vidimo koliki je kapacitet, tj. volumen pluća ispitanika i da procenimo kakav je protok vazduha kroz disajne puteve. Na osnovu izmerenih parametara koji se uporedjuju sa referentnim vrednostima koje kompjuterski program izračunava za svaku osobu, možemo da odredimo da li postoji eventualno smanjenje vazdušnog prostora u plućima ili eventualna opstrukcija disajnih puteva (astma, akutni ili hronični bronhitis itd)

4. Kako izgleda procedura pregleda?

Spirometrija se izvodi u sedećem ili stajaćem položaju, pri čemu pacijet stavi cevčicu spirometra u usta, a nos mu se zatvori posebnom štipaljkom. Na ovaj način sav vazduh koji pacijent diše prolazi kroz aparat. Pacijent prati instrukcije lekara kako treba da diše – u početku mirno, a u jednom trenutku će od njega biti zahtevano da udahne punim plućima i zatim snažno, odsečno izdahne sav vazduh iz pluća do kraja. Zarad dobijanja tehnički što bolje izvedene spirometrije procedura se može ponoviti. Ceo pregled traje oko 10 minuta nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani nalaz.

5. Da li ova metoda ima štetne posledice?

Spirometrija je bezbolna metoda i bez štetnih dejstava na ispitanika, zbog čega se može ponavljati neograničeni broj puta.

6. Koliko su česte kontrole?

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza sledeća kontrola može biti za godinu dana, a u slučaju da se radi o poremećenoj disajnoj funkciji po dogovoru sa doktorom.