Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Osteodenzitometrija (DEXA Scan)

DXA je metoda kojom merimo mineralnu koštanu gustinu odnosno kvantitet kosti. Snimanje traje kratko, neinvazivno je i bezbolno. Standardno snima se levi kuk i predeo slabinske kičme od 1. do 4. lumbalnog pršljena. U nekim stanjima kada vam je operisana kičma ili kada je značajno degenerativno promenjena snimaju se oba kuka. Ukoliko imate protezu levog kuka, snima se desni a ukoliko imate proteze oba kuka, snima se samo kičma. Takođe, ukoliko imate povećan nivo paratireoidnog hormona u krvi potrebno je uraditi i snimak podlaktice, koji radimo i kod osoba koje imaju telesnu težinu preko 150 kg ili iz nekih drugih razloga ne možemo uraditi standardne DXA (dexa) skenove (proteze oba kuka i izražene degenerativne promene kičme). Savremeni aparati imaju još dve pomoćne alatke koje endokrinologu, fizijatru ili reumatologu, koji se bave dijagnostikom i lečenjem osteoporoze, pomažu u odluci da li treba započeti terapiju. To je FRAX score, koji kroz kalkulaciju faktora rizika (dobijenih iz razgovora sa vama), preračunava 10-godišnji rizik od preloma kuka i velikih osteoporotskih fraktura. Ovaj kalkulator možete naći na web adresi www.shef.ac.uk/FRAX.  i sami preračunati vaš stepen rizika. Druga pomoćna alatka Dxa (dexa) aparata je TBS, koji na osnovu već urađenog DXA (dexa) skena nas upoznaje i sa kvalitetom kosti. U Opštoj bolnici Euromedik u Višegradskoj ulici br 20 snimanje vršimo na aparatu Hologic poslednje generacije koji ima instalirane softvere za FRAX score i TBS. Podsećamao da se drugi DXA centar Euromedika nalazi u Opštoj bolnici u ulici Pariske komune br 22. 

Posebna priprema za osteodenzitometriju nije potrebna. Preporuka je da na sebi imate odeću koja u predelu regija koje se snimaju (lumbalni deo kičme i kuk) nema metalnih delova. Tokom snimanja pacijent leži na leđima, najpre sa nogama savijenim u kolenima pod pravim uglom, oslanjajući se na specijalno napravljen kvadar (snimak lumbalne kičme) uz pravilno pozicioniranje od strane tehničara. Zatim i dalje ležeći na leđima sa lako raširenim nogama i blagom rotacijom u zglobu kuka ka unutra, uz fiksaciju oba stopala, snima se kuk.

Definicija osteoporoze prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u odnosu na BMD/mineralnu koštanu gustinu: 

-Normalna koštana masa            T score  preko -1 SD

-Osteopenija           T score  -1 do -2,5 SD

-Osteoporoza             T score ≤ od -2,5 SD

-Teška osteoporoza                       T score  ≤ od -2,5 SD uz prelom kosti

Pri tome, T score definiše odstupanje koštane mase u odnosu na maksimalnu sa 25 godina starosti.    

Sve žene starije od 65. godina i muškarci preko 70. godina, nevezano od faktora rizika za prelom, kao i postmenopauzalne žene i muškarci starosti 50-69. godine sa prisutnim faktorima rizika, bez preloma treba da urade Dxa scan.

Ako ste zadobili frakturu na malu traumu (pri padu sa sopstvene visine), takođe treba da uradite osteodenzitometriju da bismo kasnije mogli kroz kontrolne snimke da pratimo efekat terapije, a ne da bismo postavili dijagnozu osteoporoze. Prelom kosti na malu traumu znači da imate osteoporozu.

Doza zračenja tokom jednog Dxa skena je na nivou dnevnog zračenja iz okruženja (kosmičkog zračenja, zračenja od uređaja u našoj okolini – mobilnih telefona, televizora, kompjutera) ili koje primimo tokom jednog prekookeanskog leta. 

Osteodenzitometrija je metoda kojom vaš lekar stratifikuje faktore rizika za prelom. Ipak, nije sve tako jednostavno. Najveći broj preloma je kod pacijenata sa T scorom nivoa osteopenije, odnosno, smanjene mineralne koštane gustine, ali ne nivoa osteoporoze. Objašnjenje za ovaj naizgled paradoks je što DXA određuje samo kvantitet ali ne i kvalitet  kosti. U tom smislu pomoćne alatke koje su na raspolaganju vašem lekaru su TBS, odnosno procena mikroarhitekture kosti i FRAx score, odnosno procena 10-godišnjeg rizika za prelom. 

Kada se osteodenzitometrija ne radi? Zbog toga što je DXA (dexa )aparat zapravo dvo-energetska rentgenska apsorpciometrija, ne radi se kod trudnica. Kod pacijenata koji su nedavno snimani sa korišćenjem kontrastne supstance ili su primili radioaktivnu terapiju potrebno je da se DXA (dexa) scan odloži do vremena eliminacije iz organizma. Suplementi kalcijuma ne bi trebalo da se uzmu na dan snimanja, jer neresorbovana tableta, u regiji koja se snima (lumbalni segment kičme) može da utiče na vrednost koštane mase.

U Medicinskom sistemu Euromedik osteodenzitometriju će vam snimiti obučeni tehničari, a rezultat protumačiti tim eksperata endokrinologa i fizijatara, sa licencom ISCD-a za rad na osteodenzitometru i preporučiti najadekvatniju terapiju, vodeći se individualnim pristupom.