Radiologija

Radiologija

Euromedik zdravstvena ustanova u okviru zdravstvenih usluga pruža i usluge iz oblasti radiologije.
Direktor radiologije Euromedik klinike je Dr Tatjana Stošić-Opinćal.

Dr Tatjana Stosic-Opincal

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Tatjana Stošić-Opinćal
Datum i mesto rodjenja: 23.04.1958, Beograd, Srbija

Edukacija

 • Uža specijalizacija iz neuroradiologije, Medicinski fakultet u Beogradu 2013.
 • Uža specijalizacija iz neuroradiologije, Evropsko udruženja neuroradiologa, 2007. (sertifikat br. 148)
 • Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Beograd, 1997., komisija: Prof.dr Branislav Goldner, mentor, Prof.dr Miloš Janićijević, Prof.dr Slobodan Slavković, tema disertacije: „Kompjuterizovana tomografija u ranoj dijagnostičkoj proceni povreda kičmenog stuba”
 • Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Beograd, 1992., komisija: Prof.dr Branislav Goldner, mentor, Prof.dr Predrag Đordjević, Prof.dr Radovan Janković, tema rada: „Rendgenološka dijagnostika insulinoma-komparacija sa dinamskim testovima i hirurškim nalazom”
 • Specijalizacija iz radiologije, Klinički centar Srbije, Beograd, 1985-1989., ocena: 5
 • Doktor medicine, Medicinski fakultet, Beograd, 1977-1982., prosečna ocena: 9,28
 • Gimnazija, Beograd, 1973-1977., nosilac diplome „Vuk Karadžić”
 • Osnovna škola, Beograd, 1967-1973., nosilac diplome „Vuk Karadžić”

Stručne društvene aktivnosti

 • Direktor radiologije Euromedik klinike
 • Šef Odseka MR centralnog nervnog sistema Odeljenja MR, Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, od 2013. god.
 • Direktor Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, 2009-2013. god.
 • Direktor Centra za magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, 2008-2009. god.
 • Zamenik direktora Centra za magnetnu rezonancu od 2001-2009. god.
 • Načelnik Odeljenja CNS Centra za magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, od 2001-2008. god.
 • Načelnik Odeljenja urgentne radiologije Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije 1992-2001.god.
 • Zaposlena na Odeljenju neuroradiologije Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije, 1985-1992. god.
 • Šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz Radiologije, 2001-2009. god.
 • Član Stručnog saveta Kliničkog centra Srbije
 • Član Programskog saveta Centra za CME, 2005-2007. god.
 • Član Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 2009. god.
 • Član Stručnog saveta KC Srbije 2009-2013.
 • Član Komisije za lekove Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Član Komisije za napredne tehnologije Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Predsednik Udruženja neuroradiologa Srbije od 2010.
 • Član: Sekcija za radiološku dijagnostiku SLD
 • Udruženje radiologa SCG (predsedništvo)