Skip links

Stacionar – Euromedik

Stacionar – Euromedik

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Laboratorija – Bulevar Umetnosti 29

Hirurški stacionar – Jednokrevetni apartman – Bulevar umetnosti 29

Hirurški stacionar – Dvokrevetni apartman – Bulevar umetnosti 29

Internistički stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29

Za svoje pacijente imamo i usluge smeštaja najtežih bolesnika, lečenja i postoperativne nege, raspolažemo sa 120 postelja, dijagnostičkim centrom i najmodernijom opremom.

Polu-intenzivna nega – Stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29

Za svoje pacijente imamo i usluge smeštaja najtežih bolesnika, lečenja i postoperativne nege, raspolažemo sa 120 postelja, dijagnostičkim centrom i najmodernijom opremom.

Polu-intenzivna nega – Stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29

Za svoje pacijente imamo i usluge smeštaja najtežih bolesnika, lečenja i postoperativne nege, raspolažemo sa 120 postelja, dijagnostičkim centrom i najmodernijom opremom.

Polu-intenzivna nega – Stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29

Za svoje pacijente imamo i usluge smeštaja najtežih bolesnika, lečenja i postoperativne nege, raspolažemo sa 120 postelja, dijagnostičkim centrom i najmodernijom opremom.

Intenzivna nega – Stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29

Za svoje pacijente imamo i usluge smeštaja najtežih bolesnika, lečenja i postoperativne nege, raspolažemo sa 120 postelja, dijagnostičkim centrom i najmodernijom opremom.

Intenzivna nega – Stacionar – Hirurški blok – Bulevar umetnosti 29