plasticna hirurgija EUROMEDIK

Plastična hirurgija

  • Dr sci. med. Aleksandar Dušanović

 

Euromedik zdravstvena ustanova u okviru zdravstvenih usluga od skoro nudi usluge Plastične hirurgije.

Operativni rad, tretman i nega obavljaju se u visokospecijalizovanom centru Euromedic koji predstavlja najsavremeniji i najveći lanac privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji i regionu.

Ispunjenost zahteva zasnovan na visokotehnološkoj state –of-the-art opremljenosti, dostupnosti kao i multidisciplinarnom dijagnostičkom servisu i osoblju koji je jedinstven predstavlja najvišu standard u pogledu sigurnosti pacijenata. Osnovni cilj je postizanje vrhunskih rezultata u izvođenju estetskih operacija i zadovoljstvo pacijenta postignutim.

Ostvarenjem cilja da pacijent postane sastavni deo zajedničkog tima, omogućava bolje razumevanje želja pacijenata i istovremeno njegovo uklanjanje različitih strahova.

Strategija estetskog zahvata podrazumeva razuman plan prilagođen pacijentu u klimi uzajamnog poverenja, realno razmatrajući sve rizike i potencijalne komplikacije predviđene intervencije koja ima za cilj potpuno uklanjanje ili poboljšanje estetskih i funkcionalnih nedostataka.

 

Dr Aleksandar Dušanović, specijalista plastične hirurgije i specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, glavni je konsultant za estetsku hirurgiju bolnice Euromedik i jedan od vodećih eksperata plastične i estetske hirurgije u Srbiji, velikog internacionalnog renomea.

 

Profesionalna filozofija dr. Aleksandra Dušanovića

Vodeći princip operacije je zasnovan na savršenosti i izuzetnosti u estetskoj hirurgiji, naglašavajući prirodnost izgleda.

Izvedene intervencije su sigurne i efikasne, personalizovane i prilagođene svakome posebno, uz istovremeno poštovanje želje pacijenta i dovodeći ih u harmonični odnos sa sopstvenom ličnošću.

Ostvariti svojim rukama ali i srcem određeni tehnički akt jeste momenat zadovoljstva i plod savremenim konceptima i novim tehnikama, gde se principi i granice neprestano pomeraju. U ovom svetu smo često vođeni željama ka novom, gde je marketing prisutan u stalnoj potrazi za senzacionalnim u oblasti novim tehnika.

Ipak, potrebno je dati prednost intervencijama koje imaju čvrstu naučnu i iskustvenu potvrdu. U postoperativnom toku potrebno je sa pacijentom deliti nove emocije i biti podrška i pomoć u prihvatanju novog izgleda. Suprotno slici koju odražavaju neki put mediji, estetska hirurgija nema ništa da proda, ona ima samo da podari.

 

Dr Aleksandar Dušanović je jedan od referentnih hirurga u oblasti savremene estetske hirurgije lica (facelifting, Blepharoplastica, …) i posebno funkcionalne i estetske hirurgije nosa (Rhinoplastica) zahvaljujući posvećenom višedecenijskom radu, istraživanju i kontinuiranoj višegodišnjoj edukaciji ali i ogromnom broju uspešno operisanih pacijenata.

Posebno se ističe pionirski poduhvat uvođenja savremenog autotransfera masnog tkiva u sve delove tela, njegovim korišćenjem u svrhu rejuvencije lica zajedno sa transferom matičnih STEM ćelija integralno, kao i oblikovanjem tela u celini kojim se bavi više od dvadeset pet godina.

Usko specijalizovan u oblasti rekonstrukcije defekata prednjeg trbušnog zida zahvaljujući dvojnoj specijalizaciji iz opšte hirurgije i plastične hirurgije.

Oblasti genitalne estetske hirurgije žena, koji uslovljavaju ostvarenje vrhunskog estetskog ženskog potencijala.

Veliko iskustvo u estetskoj hirurgiji dojki.

 

Usluge plastične hirurgije koje Euromedic ima u ponudi su:

Pregled / 3.000 din akcija
Face lifting / 300.000 – 550.000 din
Septorinoplastika / 200.000 – 500.000 din
Blefaroplastika inferior / 150.000 – 200.000 din
Blefaroplastika superior / 80.000 – 150.000 din
Liposkluptura lica / 80.000 – 150.000 din
Silikoni – augmentacija dojki / 300.000 – 400.000 din
Redukcija dojki / 300.000 din
Liposukcija / 150.000 – 500.000 din
Liposkluptura tela – zadnjica, dojke, članak / 200.000 – 350.000 – 450.000 din
Thigh lift – smanjenje butina / 300.000 din
Abdominoplastika / 300.000 – 450.000 din
Botox / 15.000 – 40.000 din
Hijaluron / 25.000 din / po ml
Korekcija ožiljka / 30.000 – 60.000 din
Uklanjanje tumora sa kože i podkože sa ph nalazom / 20.000 – 40.000 din
Dupuytreni manus – fleksina kontraktura prstiju šake / 200.000 – 250.000 din
Ginekomastija / 200.000 – 350.000 din
Mastopeksija / podizanje grudi / 300.000 din