Skip links

Magnetna rezonanca prostate – multiparametrijski imidžing

Magnetna rezonanca koristi snažno magnento polje da bi se prikazala struktura prostate na neinvazivan način. Ovom metodom se prostata prikazuje sa više detalja u odnosu na druge metode a koji su bitni u proceni stanja bolesnika. Magnetna rezonanca ne izlaže pacijenta štetnom jonizujućem zračenju i zbog prirode bolesti, može da se ponavlja onoliko često koliko treba, bez neželjenih dejstva na organizam.

Multiparametrijski imidžing prostate sa dinamskim prikazom posle primene kontrastnog sredstva (dynamic contrast enhanced MRI – DCE MRI) je tehnika koja ima za cilj da prikaže perfuzione karakteristike tkiva i tako omogući razlikovanje normalnih od patoloških struktura. Prednost ove tehnike je što na direktan i indirektan način omogućuje procenu vaskularnosti tumora, medjutim, zbog preklapanja načina opacifikacije posle primene kontrasta izmenjenog tkiva, DCE MRI se koristi sa drugim sekvencama, T2w kao i difuzijom, diffusion weighted imaging (DWI). DWI omogućuje procenu difuzije kao jednu od karakteristika tkiva prostate, izmenjene vrednosti ukazuju na patološki proces.

Pored ciljanog pregleda prostate multiparameetrijskim imidžingom, u Euromediku se pregled kombinuje sa pregledom celom karlice, čime se dobija uvidu u stanje drugih struktura u karlice, i time odredjuje stadijum bolesti.

Koje su indikacije za pregled prostate?

Multiparametrijski imidžing prostate na magnetnoj rezonanci se primarno koristi za procenu karcinoma, ograničenost na prostatu ili se proširio na susedna tkiva. Ova informacija je bitna za procenu stanja bolesnika i optimalni izbor terapije.

Druge indikacije za pregled prostate su:

  • Infekcija (prostatitis) ili sumnja na prisustvo abscesa
  • Povećana prostata, tipa benigne hiperplazije prostate (BPH)
  • Kongenitalne abnormalnosti
  • Komplikacije posle hirurške procedure u prostati