Skip links

Magnetna rezonanca srca

Šta je magnetna rezonanca srca?

Magnetna rezonanca (MR) srca je najnovija metoda pregleda srca. Princip rada MR je drugačiji nego kod drugih metoda, zasniva se na promeni energije protona u jezgru ćelija tela, tako da upotreba ove metoda nije vezana za štetno zračenje. Dobijene slike su bolje nego one koje se dobijaju primenom bilo koje druge metode.

Koje su indikacije za MR srca?

Detaljan pregled MR slike omogućava lekarima da procenjuju različite delove srca i prisustvo odredjenih bolesti. Izgled i funkcija srca se bolje prikazuju MR nego drugim tehnikama što čini MR neprocenjivom dijagnostičkom metodom za ranu procenu stanja srčanog mišića.

MR srca se koristi u svim slučajevima kada je potrebna:

  • Procena anatomije i funkcije srčanih šupljina, zalistaka/valvula, procena brzine protoka
  • Procena uticaja bolesti krvnih sudova i stvaranje ožiljka u srčanom mišiću posle srčanog udara/infarkta
  • Planiranje lečenja kardiovaskularnih bolesti
  • Praćenje toka bolesti
  • Procena efekata hirurške intervencije, naročito posle intervencije kod pacijenata sa kongenitalnim bolestima srca

Najvažnije indikacije za pregled su:

1. Stanje posle infarkta/procena vijabilnosti miokarda

Posle srčanog udara ili infarkta, MR pregledom može da se proceni stanje srčanog mišića, njegove anatomske i funkcionalne karakteristike. Takođe, ovim pregledom može pouzdano da se proceni koliki deo srčanog mišića je očuvan, odnosno kolika je vijabilnost miokarda.

2. Miokarditis

Miokarditis je zapaljensko oboljenje srčanog mišića koje može da utiče na smanjenje sposobnosti srca da obavlja svoje funkcije i da izazove poremećaj srčanog rada, aritmiju. MR srca može pouzdano da  utvrdi prisustvo edema kao i izmenjenu strukture srčanog mišića koje su glavne karakteristike ove bolesti.

3. Kardiomiopatije

Kardiomiopatije obuhvataju više bolesti čija je zajednička karakteristika da zahvataju prvenstveno srčani mišić zbog čega se otežano izbacuje krv u druge delove tela. Postoje tri glavna tipa kardiomiopatija: dilataciona, hipertrofična kao i velika grupa restriktivnih kardiomiopatija, ali sve u krajnjem stadijumu dovode do srčane insuficijencije. MR srca daje informacije o funkciji i strukturi srčanog mišića koje su bitna za razlikovanje kardiomipatija što je od velikog značaja za odluku o daljem lečenju ovih bolesnika.

4. Kongenitalne bolesti srca

MR srca se dosta koristi u proceni bolesnika sa urodjenim bolestima srca jer na potpuno neinvazivan način možda da pruži pouzdane i tačne informacije o veličini levo-desnog šanta koji se često javlja kod bolesnika sa atrijalnim i septalnim defektom, prezistentnim duktus arteriozusom, i drugim anomalijama.

5. Bolesti srčanih zalistaka

Bolesti srčanih zalistaka, bilo u vidu stenoze ili insuficijencije, mogu da izazovu promene i u srčanom mišćiću koje se dobro ispituju MR. Takodje ovom metodom može da se proceni veličine protoka preko valvula.

6. Bolesti perikarda

Najčešće bolesti perikarda su aktuni perikarditis, peri/miokarditis, izliv u perikardu, konstriktivni perikarditis. Redje se vidjaju urodjeno odsustvo perikarda i perikardna cista, koji su najčešće bez simptoma. Sve ove promene se dobro vide na MR.

7. Tumori srca i perikarda

Tumori srca i perikarda mogu da budu primarni i sekundarni, odnosno, da potiču iz nekih drugih lokalizacija u organizmu. I jedni i drugi su retki. MR pregledom mogu da se procene ne samo srce i perikard, već i susedne strukture tokom samo jednog pregleda što čini ovu metodu prvom dijagnostičkom procedurom kod ovih pacijenata.

Koje su prednosti MR pregleda srca?

  • Bolje prikazivanje mekotkivnih struktura
  • Upotrebom različitih tehnika pregleda, povećava se dijagnostička tačnost
  • Nema štetnog, jonizujućeg zračenje
  • Pregled je komforan za pacijente
  • Potencijalno ograničenje metode

Za prikazivanje koronarnih (srčanih) krvnih sudova bolji je CT (skener).

Koji su rizici kod MR pregleda srca?

Primenom ove metode nema štetnog zračenja, pregled može da se ponovolja onoliko koliko to treba pacijentu.

Kada MR srca ne može da se radi?

Za pregled srca na MR važe uobičajene absolutne i relativne kontraindikacije, kao i za sve druge preglede ovom dijagnostičkom metodom.

Kakva je priprema za pregled?

Možete normalno da jedete i pijete pre pregleda, kao i da uzmete svoju redovnu terapiju.

Kako izgleda pregled?

Tokom pregleda, čućete zvuk zbog kreiranja magnetnog polja. Važno je da mirujete tokom pregleda jer svaki pokret utiče na kvalitet dobijene slike. Tokom pregleda će vam reći da zadržite dah tokom nekoliko sekundi, posle kojih nastavljate da dišete normalno. Za bolje prikazivanje struktura srca, daje se kontrastno sredstvo preko vene.

Ceo preged traje oko 60 minuta, ali može da bude duži ili kraći u zavisnosti od razloga pregleda. Tokom celog pregleda imate direktnu komunikaciju sa osobljem i preko monitora i preko mikrofona u prostoriji iz koje se rukovodi pregledom.