Skip links

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema

1) Šta je magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema?

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema magnetnom rezonancom je bezbolna,bezopasna,neinvazivna i superiorna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura.

2) Kada se radi pregled?

Magnetna rezonanca se obavlja po nalogu lekara specijaliste onda kada je potrebno uraditi finu dijagnostiku stanja mekih i kostanih tkiva zglobnog aparata, kod povreda i drugih situacija u kojima se sumnja na njihovo oštećenje, zatim kod ispitivanja malignih bolesti u cilju jasnog uvida u stepen njihove raširenosti ali i radi dalje karakterizacije mekotkivnih i koštanih tumorskih patoloških promena.

3) Kakve podatke pruža ova metoda?

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema dajepodatke o stepenu oštećenja mekotkivnih struktura zglobova ihrskavice, meniskusa,ligamentarnog aparata, zglobne kapsule I koštane strukture ispod zglobne hrskavice i omogućava da se na osnovu toga se planira dalji tretman, tj. hirurško ili nehirurško lečenje.

Kada su u pitanju tumorske ili netumotorske patološke promene mekih tkiva i kostiju dobijaju se precizni podaci o stepenu njihove raširenosti, a u nekoj meri i karakterizacija – vrsta tkiva, nakon kojih ordinirajući lekar planira dalji tretman.

4) Kako izgleda procedura pregleda?

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema se izvodi tako sto pacijent legne na pokretni ležaj aparata, koji se zatim pomera u poziciju za snimanje. Za vreme pregleda potrebno je da pacijent bude miran, opušten i da diše ravnomerno, pri čemu ne oseća nikakvu neprijatnost niti bol. Za vreme rada aparat za magnetnu rezonancu stvara relativno intenzivan zvuk koji se ublažava slušalicama ili tamponima za uši. Tokom celokupnog pregleda ispitanika posmatra obučeni tehničar ili lekar koji po potrebi imaju komunikaciju sa pacijentom.

5) Da li ova metoda ima štetne posledice?

Magnetna rezonanca je potpuno bezopasna, neinvazivna, bezbolna metoda, nema upotrebe jonizujućeg zračenja, i ne proizvode se štetni efekti na organizam. Zbog toga je mogu obavljati i trudnice nakon prva tri meseca trudnoće. Pacijenti sa prisutnim metalnim stranim telima, npr. gelerima, određenom vrstom metalnih klipseva nakon operacije aneurizmi, slušnim-kohlearnim implantima, plasiranim pejsmejkerom ne mogu biti pregledani na magnetnoj rezonanci. Osobe kojima su ugrađene veštačke valvule, vaskularni stentovi, ortopedeske proteze treba to da prijave osoblju pre snimanja i poželjno je daju precizne podatke o vrsti implanta, tj. Proizvođaču, modelu i materijalu od kojeg je izrađen. Nakon toga će se doneti odluku da li može da se obavi snimanje. Gotovo svi predmeti koji se danas koriste u hirurgiji ili ortopediji ne reaguju u magnetnom polju I pregled može da se izvede bez opasnosti, ali preporuka je da se pregled ne radi u prva tri meseca nakon operacije.

6) Koliko su česte kontrole?

Kontrolni MR pregled se radi u konsultaciji sa ortopedom, reumatologom, fizijatrom ili radiologom i može da se obavlja više puta, pošto nema štetnih posledica na pacijenta.

7) Kojom opremom se radi pregled magnetnom rezonancom?

U Euromediku koristimo najsavremenije aparate renomiranog proizvođača SIEMENS-a koji poseduju CE sertifikat i koriste se u vodećim evropskim i svetskim bolnicama.