Skip links

Magnetna rezonanca kičmenog stuba

1. Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca(MR) je moderna, vrhunska dijagnostička metoda koja omogućava uvid u strukture unutar lobanje, kičmenog stuba, grudnog koša, stomaka, karlice i zglobova.

2. Kada se radi MR pregled kičmenog stuba?

Pregled kičme je potrebno uraditi kod pacijenata kod kojih postoji bol u vratu, leđima, bol sa ili bez trnjenja u rukama i nogama, poremećaj u hodu i kontroli mokrenja i pražnjenja stolice.

3. Kakve podake pruža ova metoda?

Magnetna rezonanca kičmenog stuba omogućava da utvrdimo kako izgledaju kičmeni stub i kičmeni kanal sa kičmenom moždinom i eventualni problemi u nekoj od ovih struktura, kao što su: poremećaji u razvoju, povrede, diskus hernija, zapaljenski procesi kičmene moždine i pršljenova, tumori ili druge bolesti koje zahvataju kostnu srž. Takođe, ova metoda pomaže hirurzima u preoperativnoj pripremi, kao na primer kod planiranja lečenja stenoze kičmenog kanala, ali i u postoperativnom periodu radi procene uspešnosti operacije ili nastanka eventualnih komplikacija, kao npr. infekcija ili ožiljnog tkiva.

4. Kako izgleda pregled kičme magnetnom rezonancom?

Kada Vas radiološki tehničar pripremi za pregled, sledi ulazak u MR salu, gde ležete na pokretni sto aparata i bivate delimično uvučeni u poluotvoreni sistem. U zavisnosti od simptoma, samo deo kičme može biti sniman (vratni, grudni ili slabinski), a u retkim slučajevima je potrebno intravenski dati kontrastno sredstvo koje je u najvećem broju slučajeva potpuno neškodljivo. Tehničar i lekar su sa Vama u kontaktu i u svakom trenutku spremni da prekinu snimanje, ako je to neophodno. Pregled traje od 15 do 45 minuta i jedina neprijatnost je buka koju stvara aparat.

5. Da li ova metoda ima štetne posledice?

Magnetna rezonaca se zasniva na upotrebi magnetnog polja za dobijanje prikaza različitih delova tela i nema štetnog, jonizujućeg zračenja. Bezbolna je i potpuno neškodljiva tako da se može ponavljati više puta. Pregled se može obaviti i kod trudnica i dece. Kod dojilja se nakon obavljenog pregleda savetuje prekid dojenja u trajanju od 24 do 48 sati.

Kod manjeg broja pacijentata kod kojih nije moguće uraditi pregled. Tu spadaju spadaju osobe sa prethodno ugrađenim pejs-mejkerom starije generacije, ugrađenim kohlearnim implantima i aneurizmatskim klipsevima, kao i osobe kod kojih postoji podatak o ranijoj povredi oka metalnim predmetima. Kontrastna snimanja ne treba izvoditi kod pacijenata sa lošom funkcijom bubrega.

6. Koliko su česte kontrole?

Kontrolne preglede određuje lekar, najčešće hirurg na osnovu nalaza. Oni mogu biti zakazani neposredno nakon obavljene operativne procedure, ali i kao rani i kasni kontrolni pregledi (mesec dana, tri do šest meseci, godinu dana). Takođe, kontrole se mogu obaviti i vanredno u slučaju pogoršanja bolesti.

7. Kojom opremom se radi magnetna rezonanca kičmenog stuba?

U Euromediku se pregledi kičmenog stuba obavljaju na aparatima renomiranog svetskog proizvođača SIMENS jačine 1,0 i 1,5 T, koji se koriste u vodećim evropskim i svetskim dijagnostičkim centrima.Oni poseduju CE sertifikat o tehničkoj ispravnosti, a njihovo servisiranje obavlja se kontinuirano od strane stručnog osoblja Simens Srbija.