Skip links

Gastroenterologija – kolonoskopija

Kolonoskopija je endoskopski  pregled debelog creva. Predstavlja “zlatni standard” u dijagnostici.

Pregled je vrlo precizan i omogućava otkrivanje i blagovremenu dijagnostiku patoloških promena debelog creva. Kolonoskopija zahteva prethodnu pripremu koja se najčešće sprovodi dan pred pregled (po potrebi i duže), a sastoji se u korišćenju odredjenih lekova koja omogućavaju čišćenje creva i sprovodjenja dijete.  Dobro sprovedena priprema omogućava bolju dijagnostiku i daje veći kvalitet samom pregledu. Kolonoskopija se izvodi u ležećem položaju. Pacijentu, koji je prethodno pripremljen za pregled, se kroz čmar plasira savitljivi, tanak instrument koji na vrhu ima kameru sa uvećanjem koja omogućava precizno otkivanje eventualnih promena. Tokom pregleda se u crevo ubacije vazduh koji omogućava lakše plasiranje instrumenta.  Ukoliko se uoči patološki nalaz /polip, tumorska promena/ u istom aktu se uzima isečak tkiva za histopatološku analizu koja će nam dati podatak o tipu vidjene promene i da li je reč o benignoj ili malignoj promeni. U slučaju da je reč o malim polipima oni mogu biti odstranjeni tokom kolonoskopije. Za otklanjanje većih polipa, to je potrebno raditi u bolničkim uslovima zbog smanjenja rizika po pacijenta.

Pregled nije bolan, ali je neprijatan. Može se raditi u uslovima kratkotrajne anestezije, a o tome odlučuje pacijent uz potrebnu saglasnost anesteziologa.

Kolonoskopija se radi u situacijama kada pacijenti imaju tegobe (krv u stolici, smenjivanje zatvora i proliva, lažne pozive ili sužene stolice, bolova u trbuhu, u okviru ispitivanja anemije), ali i kod pacijenata koji nemaju tegobe, ali imaju rodjake koji su lečeni zbog  karcinoma kolona. Grupa pacijenata izmedju 50-74 godina prestavlja populaciju kod koje se preventivno radi ispitivanje digestivnog traktra, jer se smatra da je faktor godina vrlo bitan u nastanku bolesti debelog creva. Kao i svaki pregled I kolonoskopija ima svoje komplikacija koje se u principu retke ukoliko pregled obavlja iskusan endoskopista, a najčešće je reč o povredama zida creva instrumentom,  krvavljenja na mestu biopsije, alergijskoj reakciji na anestetik ili lek koji se daje pre intervencije. O eventualnim komplikacijama mora Vas upoznati lekar koji izvodi intervenciju i Vi morate potpisati saglasnost. 

Pred kolonoskopiju u kratkotrajnoj anesteziji ne treba jesti niti piti 6h pre pregleda. Nakon završetka kolonoskopije koja je izvođena u kratkotrajnoj anesteziji nije preporučljivo da sledeća 24h radite i vozite, poželjno je da imate pratnju. 

Posle kolonoskopije možete osećati prolaznu naduvenost trbuha i ispuštanje gasova, koje  brzo prolazi. Posle kolonoskopije možete 2h nakon pregleda uzimati tečnost i lakšu hranu.  Prosečno je potrebno provesti oko 2h u našoj ustanovi posle pregleda u kratkotrajnoj anesteziji, a ukoliko se pregled radi bez anestezije i kraće.