Skip links

Ginekologija – infekcija Chlamidiom Trachomatis

Pojam

Chlamydia trachomatis je najčešći uzročnik infekcija polnih organa žene. Ukoliko se ne leči, može za posledice imati sterilitet, vanmaterične trudnoće, hronične bolove.

Simptomi

  • U oko 80% slučajeva simptomi nisu prisutni kod 20% pacijenata : pojačan sekret, tegobe pri mokrenju

Dijagnoza

  • Ginekološki pregled
  • Bris grlića na Chlamydia trachomatis
  • Po potrebi druge procedure

Prevencija

  • Korišćenje prezervativa prilikom seksualnih odnosa
  • Redovni jednogodišnji ginekološki pregledi
  • Pravovremeno lečenje infekcije