Skip links

Kardiologija – Hipertenzija

Pojam

Hipertenzija je povišen arterijski pritisak (140/90 mmHg) ili viši. U 95% slučajeva nepoznatog je uzroka, a factor rizika su: nasleđe, dijabetes, pušenje, hiperlipidemije, fizičke neaktivnosti.

Simptomi

 • Glavobolja
 • Poremećaj vida i koncentracije
 • Zamaranje, crvenilo lica
 • Ponekad bez izraženih simptoma

Dijagnoza

 • Pregled interniste – kardiologa
 • Ultrazvuk srca
 • Ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde
 • Dopler arterije vrata

Prevencija

 • Apstinencija od pušenja, masne hrane
 • Regulacija glikemije
 • Umerena redovna fizička aktivnost
 • Kardiološki pregled i ultrazvuk sa 30 godina