Grudna hirurgija

Euromedik zdravstvena ustanova u okviru zdravstvenih usluga pruža i usluge iz oblasti Grudne hirurgije.

Novo u Euromediku!

 

Prof. dr sci. med. Vlado Cvijanović – deo je tima Euromedik zdravstvene ustanove, odeljenja za grudnu hirurgiju.
Načelnik Klinike za grudnu hirurgiju Pukovnik doc. dr Vlado Cvijanović, specijalista grudne hirurgije

 

Opšti podaci

Datum rođenja 09.03.1959..

Obrazovanje

05.2014. Nastavno zvanje docent, uža naučna oblast hirurgija, podoblast grudna hirurgija 06.2013. Doktor medicinskih nauka 05.2001. Magistar medicinskih nauka 04.1994. Položio specijalistički ispit iz grudne i kardiovaskularne hirurgije 03.1983. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu prosečnom ocenom 9,32

 

Kretanje u službi

12.2012. Načelnik Klinike za grudnu hirurgiju VMA

01.2006. Načelnik I odeljenja Klinike za grudnu hirurgiju VMA

11.2002 – 12.2005. Načelnik odeljenja grudne hirurgije KGH VMA

1996 – 2000. Načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju VMAž

1994. Lekar specijalista na odeljenju grudne hirurgije KGH VMA

 

Usavršavanje

2014. Predsednik organizacionog odbora Simpozijuma “Aktuelni principi u grudnoj hirurgiji “ VMA Beograd 2013. Učešće na ekspertskom VATS simpozijumu University Thegenio Cancer Hospital, Thessaloniki, Greece 2013. Kongres respiratorne medicine, Institut za plućne bolesti, Beograd, (predavač) 2013. Učešće na međunarodnom seminaru From thoracotomy to VATS, General Hospital of Thessaloniki G. Papanicolau 2012. 17th Congress of The Balkan Military Medical Committee, Belgrade, (predavač)2012. Second International Joint Meeting on Thoracic Suregery, Barcelona, Spain (predavač) 2012. 20th European Conference on General Thoracic Surgery, Essen, Germany2011. 19th European Conference on General Thoracic Surgery, Marseille, France (predavač) 2010. Treći Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Beograd (predavač) 2009. Dvomesečno usavršavanje u University Hospital Mutua Terrassa, Barcelona, Spain 2006. Drugi Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd (predavač) 2006. International Workshop – Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, Barcelona, Spain

 

Projekti

1988 – 1989. Blast povrede grudnog koša i abdomena

2010. Naučnoistraživački zadatak VMA “Imunoregulatorni mehanizmi u inflamaciji i zarastanju rana”

 

Članstva

  • Udruženje grudnih i kardiohirurga Srbije i Crne Gore
  • Udruženje Balkanske asocijacije onkologa
  • Evropsko udruženje grudnih hirurga
  • Sekcija grudnih hirurga Srbije

 

Stručni radovi i knjige

Preko dvadeset radova objavljenih u domaćim časopisima od toga u 5 kao prvi autor i oko 10 radova objavljenih u inostranim časopisima. U pripremi su za štampu dva poglavlja za udžbenike iz grudne hirurgije.