Ginekološki ultrazvuk sa color doplerom

1. Šta je ginekološki ultrazvuk?

Ginekološki ultrazvuk je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda odnosno ultrazvučni pregled ženskih reproduktivnih organa, materice i jajnika.

2. Kada se radi ginekološki ultrazvuk ? Kada je potrebno izvršiti ovaj pregled?

Ginekološki ultrazvuk je potrebno izvršiti kod svih žena koje imaju tegobe, tj.iregularnosti u menstrualnom ciklusu ( neuredna, obilna, produžena krvarenja). Takođe ovaj pregled je neophodno izvršiti jednom godišnje i kod zdrave populacije žena u okviru redovnih ginekoloških pregleda, tj. kod žena koje nemaju nikakve tegobe.

Ginekolog-akušer ovim ultrazvučnim pregledom takođe kontroliše i prati trudnoću tokom celog trajanja.

3. Kakve podatke pruža ova metoda?

Ova dijagnostička metoda nam pruža mogućnost da pregledamo matericu i jajnike i vidimo da li postoji bilo kakav patološki nalaz na njima koji može da dovede do poremećaja u njihovom normalnom funkcionisanju ( postojanje benignih i malignih tumora).

Takođe nam pruža uvid u razvoj i praćenje trudnoće, razvoj ploda, izgled posteljice, kao i pregled krvotoka, tj. cirkulacije kroz krvne sudove pupčanika kao i krvne sudove materice i jajnika.

4. Kako izgleda procedura pregleda?

Ginekološki ultrazvučni pregled se izvodi tako što pacijentkinja tokom pregleda leži na leđima dok lekar sondom ultrazvučnog aparata ( vaginalna ili abdominalna sonda) na koju je prethodno naneo malo gela preko kože stomaka ili transvaginalno obavlja pregled ginekoloških organa, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje 10-20 minuta nakon čega pacijentkinja dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

5. Da li ova metoda ima štetne posledice?

Ultrazvučne metode koje se primenjuju u dijagnostici u medicini, među njima i ginekološki ultrazvuk, kao i ultrazvuk u trudnoći, su bezbolne i bez štetnih dejstava, zbog čega se mogu obavljati neograničen broj puta.

6. Koliko su česte kontrole?

Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju urednog nalaza kontrole je potrebno obavljati jednom godišnje. U slučaju patološkog nalaza to je obično nakon sledećeg menstrualnog ciklusa ili za nekoliko meseci.

U nekomplikovanim i nerizičnim trudnoćama važni, ultrazvučni pregledi se obavljaju u 7-8-oj nedelji trudnoće , između 12-14-te nedelje trudnoće, nakon 20-te nedelje, 24-te, te nadalje na oko 6 nedelja do kraja trudnoće.

7. Kojom opremom se radi ginekološki ultrazvuk sa color doppler-om?

Ovaj pregled se radi na ultrazvučnom aparatu koji ima opciju color dopplera. Ultrazvučnom metodom dobijamo na ekranu sliku ( dvodimenzionalni prikaz) ispitivanih organa u različitim presecima a color doppler metodom možemo da merimo protoke krvi kroz krvne sudove ispitivanih organa. U Euromediku koristimo najsavremenije aparate renomiranog proizvođača SIEMENS, koji svi poseduju CE sertifikat i koriste se u vodećim evropskim i svetskim bolnicama.