Gastroenterologija

Gastroenterologija

Euromedik zdravstvena ustanova u okviru zdravstvenih usluga pruža i usluge iz oblasti gastroenterologije i interne medicine.

Tomica Milosavljević

Tomica Milosavljević – Profesor Dr sci Tomica Milosavljević  zaposlen je od 1. novembra 2018. kao internista-gastroenterohepatolog i direktor Interne medicine Euromedik klinike.

Magistar medicinskih nauka od 1983., doktor medicinskih nauka od 1988, specijalista internista od 1986, subspecijalista- gastroenterohepatolog od 2001.

Do 1.XI 2018. redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograd i internista gastroenterohepatolog u Kliničkom centru Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju.

Obavljao je dužnost predsednika Udruženja gastroenterologa Srbije (2009-2013), predsednika Jugoslovenskog udruženja koloproktologa  (2003-2007),  kao i Udruženja za digestivnu endoskopiju Srbije  (1996-2000). Od 2018. predsednik je Naučnog odbora Udruženja gastroenteroloiga Srbije

Obavljao je dužnost ministra zdravlja Srbije 2002-2003,  2004-2006, i 2007-2011.

Od 2008. godine član je Borda Evropskog udruženja za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju –  EAGEN ( European Association for Gastroenterology, Endoscopy  and  Nutrition)  , a obavljao je dužnost predsednika EAGEN (2015-2016). Obavljao je dužnost  člana Generalne skupštine  UEG (United European Gastroenterology) General Assembly (2012-15), kao predstavnik EAGEN; član je Edukacionog komiteta-  UEG Educational Committee  ( 2016-2020), i kodirektor UEG Škole za mlade gastroenterologe u Pragu –  „UEG Summer School for young gastroenterologists“ počevši od 2018.

Obavljao je dužnost člana Izvršnog odbora SZO (Executive  Board  of  WHO) 2009-2012, i člana stalnog komiteta SZO za Evropu (Standing Committee of WHO for Europe)  2005-2008, kao i predsednika 57.zasedanja SZO za Evropu  (57th Session of RC WHO Euro), u Beogradu, septembra 2007.

2005.godine bio je jedan od osnivaca Nacionalne sekcije (Član Nadzornog odbora) Medjunarodne asocijacije klinickih istrazivaca (prve u centralnoj i istocnoj Evropi).

Od decembra 2006.godine do 2009. godine nacionalni bio je tim-lider trogodišnjeg Blizanačkog projekta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije sa Agencijom za lekove Francuske, pod okriljem Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu, kao pomoć Evropske unije Srbiji.

Od 2002 do 2005. Istraživač u projektu Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Vlade Republike Srbije: Regulatorni peptidi, citokini i faktori rasta neuro-endokrino-imunološke osovine u ontogenezi, onkogenezi i inflamaciji digestivnog trakta”. Projekat br. 1752; rukovodilac: prof.Vera Todorović, Institut za medicinska istraživanja.

Od 2003. godine do 2004. bio je rukovodilac  Komisije za izradu Vodiča dobre prakse iz oblasti dispepsije, (član Republičke stručne komisije za izradu vodiča dobre prakse, od jeseni 2003. do 2006).

Od 2011.-2018. godine rukovodilac je podprojekta u okviru projekta 41004, Ministartva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac Dr sci Sonja Pavlović, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu.

Glavne oblasti naučnog i stručnog interesa: Helicobacter pylori infekcija, gastrointestinalna mikrobiota, hronična inflamacija i karcinogeneza, inflamatorne bolesti creva, bolesti pankreasa,  dijagnostička i terapijska endoskopija.

Sertifikati, priznanja, publikacije: Licenca  Lekarske komore Srbije br.100002,

Nagrada Udruženja gastroenterologa Srbije “Prim Dr Jovan- Braca Teodorović” – za izvanredan doprinos u razvoju gastroenterologije u Republici Srbiji – 2016. godine;

nagrada  Geza Hetenji  i počasno članstvo u Udruženju gastroenterologa Madjarske – 2017.godine. 

Publikacije:  350 ( broj citata 571, h- index 13,  i10 indeks 18, RG  score 33,92)

https://www.researchgate.net/profile/Tomica_Milosavljevic/reputation

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=Fuy-o5MAAAA