Skip links

Gastroenterologija – Dispepsija

Pojam dispepsija nastao je od Grčkih reči dys (loš, loše) i peptein (varenje). Dispepsija je opšti naziv za bol ili nelagodu u epigastrijumu, koji su epizodični ili stalni. Uzrok dispepsije može biti neko organsko oboljenje, npr ulkus, gastroezofagialna refluksna bolest, karcinom želuca ili pankreasa i drugo, kada se označava kao organska dispepsija (30% slučajeva), a ako se organsko oboljenje ne indetifikuje onda se naziva funcionalna dispepsija (70% oslučajeva). Najčešći uzroci dispepsije su: funkcionalna dispepsija do 70%, peptički ulkus 15-25%, refluksni ezofagitis 5-15%, karcinom želuca i jednjaka <2%. Ređi uzroci dispepsije su: bilijarna oboljenja, pankreatitis, uzimanje nekih lekova, ishemijske bolesti creva, parazitoze, malapsorpcija ugljenih hidrata, sistemske bolesti, karcinom pankreasa, drugi abdominalni tumori.

Simptomi i znaci:

Glavna karakteristika dispepsije je dosadan i užareni bol najčešće u predelu želuca, po sredini trbuha ispod grudne kosti. Bol može biti neprekidan ali može se pojaviti,  pa nestati. Neretko se kao propratni simptomi mogu javiti nadimanje, slabost, mučnina i gorušica. Simptome dispepsije ima oko 40% odraslih osoba u svetu, podjednako oba pola. Simptomi su najzastupljeniji u radno najaktivnijoj populaciji između 20 i 40 godina.                                                   

Simptomi funkcionalne dispepsije: bol, nelagodnost u epigastrijumu 90%, posprandijalna nadutost( nadutost nakon uzimanja obroka) 75%, nadutost 75%, postprandijalna nauzeja(mučnina) 50%, rana sitost 50%, podrigivanje 45%, gubitak u težini 30%, mučnina i povraćanje 20%. Funkcionalna dispepsija se na osnovu simptoma deli u dve grupe i to na: “postprandijalni distres sindrom” – nelagodnost posle jela i epigastrični bolni sindrom.                                                                                                                                                                          Alarmni simptomi su simptomi koji mogu ukazati na postojanje nekog organskog oboljenja koje se manifestuje dispepsijom kao npr. ulkus, karcinom jednjaka ili želuca. U njih spadaju: naglo nastala anemija usled krvavljenja iz digestivnog trakta, izraženi neželjeni gubitak telesne mase (> 5% unutar poslednjih mesec dana), perzistentno povraćanje unutar,  progresivna disfagija-otežano gutanje i postojanje palpabilne mase u trbuhu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda, laboratorijskih analiza, Ultrazvuka abdomena, Gastroskopije. U slučaju pezistiranja tegoba i pojave alarmnih simptoma, potrebna je hitna Gastroskopija, eventualna Kolonoskopija, CT abdomena . 

Lečenje:                                                                                                                                                  

Početna strategija u lečenju dispepsije podrazumeva promenu životnih navika, što podrazumeva i promenu higijensko-dijetetskog režima, davanje antacida, H2 blokatora i inhibitora protonske pumpe IPP. U oprvom koraku važno je  neinvazivnio testiranje na prisustvo Helicobacter pylori, ukoliko se radi o pacijentima mladjim od 45 godina, i ako nema alarmnih simptoma. Ukoliko je pacijent stariji od 45 godina, ili ima alarmne simptome bez obzira na starosnu dob uputna je gastroskoopija i utvrđivanje H.pylori statusa. Ako se utvrdi Helicobacter pylori infekcija, onda je nepohodna terapoija eradikacije, u skladu sa medjanorodn o I nacionalno usvojenim protokolima lečenja.  Lekovi koji sprečavaju lučenje kiseline su korisni u lečenju funkcionalne dispepsije. U većine pacijenata savetuje se terapija H2 blokatorima, ili, eventualno, inhibitorima protonske pumpe 4-8 nedelja. Isti tretman je i za pacijente koji imaju simptome dispepsije nakon eradikacije H.pylori infekcije. Prokinetici. Antacidi mogu imati koristan efekat, kada je indikovano da se uzimaju povremeno i kratkotrajno, ali je njihova upotreba nedovoljna u dugotrajnoj terapiji, posebno kada je potrebno kontinuirano uzimanje i češće doziranje (kada su simptomi izraženiji). 

Prevencija: promena stila života, načina ishrane i loših životnih navika.

U Euromediku osim pregleda Gastroenterologa, Laboraorijskih analiza, Ultrazvuka abdomena,  ako simptomi dispepsije i pored primenjene terapije traju dugo može da se uradi I  Gastroskopija kolonoskopija, CT abdomena, i dobiti adekvatna psihoterapija. Dočekaće vas stručan i prijatan tim lekara i sestara, sve dijagnostičke i terapijske procedure se rade po najnovijim protokolima i obavljaju se na najnovijoj opremi najvišeg kvaliteta.