Skip links

Gastroenterologija – Čir na želucu i dvanestopalačnom crevu – Ulkusna bolest

Čir na želucu i dvanestopalačnom crevu – duodenumu – ulkusna bolest, predstavlja hroničnu, dugotrajnu bolest, u ređim slučajevima može biti akutna, naglo nastala bolest koja nastaje delovanjem kiseleog želudačnog soka u kontaktu sa nedovoljno otpornom sluznicom. Grizlica (čir) znači da postoji defekt na sluzokoži želuca ili dvanaestopalačnog creva koji se širi kroz celu debljinu sluzokože i zahvata mišićni sloj. U eri novih i jakih lekova za blokiranje lučenja kiseline iz želuca, kao i otkrićem Helicobacter pylori, eradikaciji infekcije, učestalost ovog oboljenja je u opštoj populaciji značajno je smanjena.                                                                                                                                    

Uzroci nastanka ulkusa najčešće su zbog Helicobacter pylori infekcije (70-95%) ili usled preteranog korišćenja nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Drugi razlozi na nastanak ulkusne bolesti su: stres, dijetalni faktori (jako začinjena hrana, pušenje, alkohol),  genetska predispozicija. Posebnu vrstu ulkusne bolesti predstavljaju ulkusi koji se razvijaju kod bolesnika koji su pretrpeli teške povrede glave i centralnog nervnog sistema, kao i kod onih sa velikim i dubokim opekotinama. 

Simptomi:

Ukoliko nije došlo do pojave komplikacija ulkusne bolesti najčešći simptomi su: oštar ili tup bol u gornjem delu trbuha – kod ulkusa želuca nakon obroka, a dvanaestopalačnog creva kada je želudac prazan (tipično je za bolesnike sa ulkusom na dvanaestopalačnom crevu da bol kupiraju uzimanjem blage hrane), nadimanje (osećaj nadutosti) u gornjem delu trbuha – obično pola sata nakon obroka, gorušica – posledica pojačanog lučenja kiseline i sporijeg praženjenja želuca), mučnina i povremeno povraćanje. Kod težih formi peptične ulkusne bolesti simptomi su sledeći: povraćanje krvi (hematemeza) i pojava crne stolice (melena) – nastaje kada ulkus ošteti krvni sud u zidu želuca ili dvanaestopalačnog creva, jak nagli bol – nastaje kod perforacije ulkusa i praćen je rapidnim pogoršanjem opšteg stanja, abdomen (trbuh) je pri ovakvim okolnostima izrazito napet i pri pregledu jako bolno osetljiv, stalno povraćanje – nastaje kod suženja završnog dela želuca (pilorusa), te nemogućnosti evakuacije unetog i stvorenog sadržaja u tanko crevo,brz gubitak na telesnoj težini – može sugerisati na malignu alteraciju ulkusa, odnosno nastanak karcinoma želuca

Dijagnostika:

Anamneza i pregled pacijenta: visoko sugestivan anamnestički podatak za komplikovani ulkus želuca je pojava crne stolice. U cilju potvrde dijagnoze neophodno je uraditi laboratorijske analize (KKS, CRP, Fe, Feritin, INR), ultrazvuk abdomena, gastroskopiju.  Zlatni standard u dijagnostici ulkusne bolesti predstavlja gastroskopija. Ovim pregledom moguće je direktno vizualizovati ulkus, verifikovati tačnu lokalizaciju i procenti adekvatnu veličinu, ali i dubinu ulkusa. Takođe, u toku pregleda moguće je uzeti isečke tkiva (biopsije) u cilju evaluacije Helicobacter pylori infekcije, odnosno detekcije eventualne maligne alteracije (prisustvo karcinoma).

Komplikacije:

Komplikacije ulkusne bolesti su alarmantne, zahtevaju neodložnu endoskopsku  ili hiruršku intervenciju i mogu se podeliti u četiri osnovne grupe: 

  • Krvavljenje : Ukoliko dođe do oštećenja krvnog suda želuca ili dvanaestopalačnog creva može doći do pojave ozbiljnog i životno ugrožavajućeg krvarenja koje se manifestuje povraćanjem krvi (hematemeza) ili pojavom crne (katranaste) kašaste stolice (melena). Dolazi do ubrzanog rada srca, pada krvnog pritiska, bledila kože i pojave anemije u krvnoj slici.Pojava kvavljenja iz ulkusa uzrokovanim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), kao što su aspirin, diklofenak ili ibuprofen, je ozbiljan medicinski problem, a smrtnost iznosi oko 10%. 
  • Perforacija : Stvaranje patološkog otvora na zidu želuca ili dvanaestopalačnog creva sa razlivanjem želudačnog sadržaja u trbuhu, što dovodi do peritonitisa (zapaljenja trbušne maramice) i sepse. 
  • Penetracija : Proboj čira u okolne organe, pre svega pankreasa i debelog creva. 
  • Stenoza pilorusa : Kao posledica dugotrajne ulkusne bolesti može nastati suženje (stenoza) odvodnog dela želuca ili duodenuma koje dovodi do pojave upornog povraćanja.

Lečenje:

Osnovni terapijski ciljevi u lečenju ulkusne bolesti jesu nestanak simptoma, izlečenje ulkusa, prevencija recidiva i prevencija komlikacija. 

Iako je lečenje ulkusne bolesti blisko povezano sa Helicobacter pylori infekcijom, i eradikacijom ove bakterije  ( 70% ulkusa želuca I 95% ulkusa duodenuma ), ono ima nekoliko svojih specifičnosti. Pre svega, nisu svi ulkusi uzrokovani H. pylori infekcijom . Dalje postoje specifičnosti u praćenju i lečenju ulkusa vezanih za lokalizaciju ulkusa. Tako na primer, ulkusi želuca moraju da se dijagnostikuju i leče drugačije od ulkusa na dvanaestopalačnom crevu, pre svega zbog činjenice da su skloniji hronicitetu i malignoj alteraciji. Problem u lečenju ulkusa (grizlica, čireva) na želucu i dvanaestopalalnom crevu predstavljaju bolesnici koji nemaju H. pylori infekciju, i koji su rezistentni (otporni) na primenjenu terapiju. 

Hirurgija u lečenju ulkusne bolesti, usled pojave potentnih i efikasnih lekova koji blokiraju sekreciju želudačne kiseline, ima sve manju ulogu. Ipak, postoje i dalje određene indikacije kada je neophodno primeniti hirurško lečenje ulkusne bolesti, pre svega u zbrinjavanju komplikacija ovog obolenja.

Prevencija:

Ne zna se pouzdano na koji način se H. pylori širi, što otežava prevenciju obolenja, mada  fekooralni I orooralni put po svoj prilici jesu dominentni. Važan savet je lična higijena – nakon nužde i pre jela obavezno je pranje ruku. Promena stila života i načina ishrane. Ako je ulkus nastao uzimanjem nesteroidnih antiinflamatornih lekova kao što je npr. acetilsalicilna kiselina, ubuduće treba uzimati lekove iz ove grupe vrlo oprezno ili se savetovati s lekarom za adekvatnu zamenu.

U Euromedik osim pregleda Gastroenterologa, Laboratorijskih analiza, Ultrazvuka abdomena Gastroskopije, pregleda Hirurga, dočekaće vas stručan i prijatan tim lekara i sestara. Sve dijagnostičke i terapijske procedure se rade po najnovijim protokolima i obavljaju se na najnovijoj opremi najvišeg kvaliteta. U našoj Bolnici možete se operisati u slučaju neodložne hitne hirurške intervencije, u uslovima najsavremenije opremljenog operativnog bloka u region, kao i stručnog tima sestara, hirurga i anesteziologa.