Skip links

Magnetna rezonanca – enterografija

Šta je enterografija primenom magnetne rezonance?

Enterografija na magnentnoj rezonanci je metoda koja omogućuje detaljan prikaz tankog creva. Ovo je metoda koja nije invazivna, ne uključuje jonizujue zračenje.

Kada se koristi ova procedura?

  • Prisustvo i komplikacije Kronove bolesti (Crohn’s disease) i drugih inflamatornih bolesti creva
  • Suspektno krvarenje i vaskularne anomalije
  • Tumori
  • Abscesi i fistule
  • Obstrukcije creva

Kakva je priprema za pregled?

Priprema za pregled traje jedan dan i sastoji se od tečne dijete i laksativa – FORTRANSA. Pakovanje sadrži četiri kesice, za pripremu za MR enterografiju su potrebne tri kesice.

Prve dve kesice Fortransa se rastvaraju u 1,5 negaziranevode, ovaj rastvor se pije od 09.00 do 10.00 h, u najmanje tri litara tečnosti (bistri sok od jabuke ili dunje) u vidu tečne dijete. Treća kesica Fortransa se rastvara isto u 1,5 litara negazirane vode i pije se od 17.00 do 18.00 h, u najmanje tri litara tečnosti (bistri sok od jabuke ili dunje).

Zabranjeno je da se konzumiraju gusti sokovi, crveno obojena tečnost, kafa, palenta.

Minimum 7 dana pre pregleda ne treba uzimati semenke, musli, grožde, smokve, lanene pločice i njima slična hrana sa zrnevljem, kao i aspirin, sintron i njima slični preparati.

Na dan pregleda, ne treba da se pije tečnost niti da se unosi hrana 6 sati pre pregleda. Na pregled treba doći sat vremena ranije radi dalje pripreme za pregled u konsultaciji sa timom koji će da uradi pregled.

Tokom pripreme za ovaj pregled, potrebno je da nastavite sa svojom uobičajenom terapijom.

Koje su koristi od ovog pregleda?

  • MR je neinvazivna metoda koja ne uključuje šteno jonizujuće zračenje
  • MR pregledom mogu da se vide promene koje drugim metodama ne mogu da se otkriju metodama zbog superpozicije sa koštanim strukturama
  • Kontrastno sredstvo koje se koristi za MR pregled manje dalje alergijske reakcije
  • MR enterografijom mogu da se otkriju zapaljenske promene kao kod Kronove bolesti
  • Pošto MR enterografija ne uključuje jonizujuće zračenje, procedura može da se ponovi onoliko koliko treba.