Srna Subanović - Embriolog

Master reproduktivni biolog - embriolog

Radno iskustvo:
• Oko 2,5 godine rada u laboratorijama za vantelesnu oplodnju na poslovima kliničkog embriologa, GAK "Narodni Front" i volonterski rad u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu
• 3 godine iskustva kao profesor biologije
Naučna biografija:
• Trenutno pohađa specijalističke akademske studije, modul Ćelijska biologija i histologija na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
• Master akademske studije, Reproduktivna biologija na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, zajednički studijski program PMF-a i Medicinskog fakulteta, završila sa prosečnom ocenom 10.00 na temu "Procena kvaliteta embriona u postupku in vitro fertilizacije
• 2013 god. osnovne akadamske studije na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija

Srna Subanović - Embriolog obavlja sledeće usluge:

Procedure koje se obavljaju u laboratoriji za vantelesno oplođenje i androloškoj laboratoriji
Pregled aspirata folikula tokom TVAO i identifikacija COC (cumulus jajna ćelija kompleksa)
Kultura jajne ćelije, embriona i kultura blastociste
Obrada, priprema i inseminacija jajne ćelije (konvencionalni IVF)
Obrada i priprema jajne ćelije i intracitoplazmatska injekcija spermatozoida u ocitu (ICSI)
Selekcija i priprema embriona za embriotransfer i embriotransfer
Obrada, priprema i postupak krioprezervacije embriona i blastociste - vitrifikacija embriona
Obrada i priprema ćelija i postupak krioprezervacije spermatozoida
Postupci odmrzavanja, obrade i pripreme reproduktivnih ćelija i embriona za procedure in vitro oplođenja ili embriotransfera
Analiza spermograma
Analiza morfologije spermatozoida, izrada spermocitograma
Obrada sperme metodama ("swim up", gradijentom gustine i duplog ispiranja, "swim down" i "one step swim up")
Monitoring uslova u laboratorijama, kao i rada svih uređaja u embriološkoj i androloškoj laboratoriji