Prof. dr Ružica Maksimović

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Lekar specijalista radiologije 25 godina
• Usavršavala se u Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji

Reference:

Objavila je 353 publikacija, od kojih je 39 radova objavljenih u celini u časopisima sa JCR liste, kumulativni impakt faktor je 78,77, kao i veliki broj drugih publikacija, kao što su poglavlja u knjigama i monografijama, i radovi u vidu sažetaka na domaćim i medjunarodnim kongresima. Ukupni indeks citiranosti je 697, H indeks je 14.

Prof. Maksimović je recenzent u 6 visokorangiranih časopisa, uključujui i European Journal of Radiology, European Radiology

Prva u Srbiji i u regionu je počela da radi magnetnu rezonancu srca, iz ove oblasti je objavila veliki broj radova i održala puno predavanja na domaćim i inostranim kongresima

Uvela je minimalno invazivnu perkutanu tehniku sa intradiskalnom, periradikualarnom i periganglionarnom aplikacijom kiseonika/ozona koja se koristi u lečenju lumbalnog sindroma

Dobitnik je velikog broja zahvalnica i priznanja, uključujići zahvalnicu Evropskog udruženja radiologa (European Society of Radiology) 2016. godine

Održala je preko 170 predavanja po pozivu na akreditivnom domaćim i međunarodnim skupovima

Bila je rukovodilac jednog mejdunarodnog projekta, učestvovala je 4 inostrana i 6 domaćih projekata

Predsednik je Republičke stručne komisije za radiologiju, Ministarstva zadravlja Republike Srbije

Nacionalni rukovodilac CEEPUS mreže

Član borda Evropskog udruženja radiologa (European Society of Radiology) u Komitetu za istraživanje

Ekspert za medicinska sredstva u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (World Health Organisation)

Predsednik Udruženja radiologa Srbije

Predsednik Balkanskog udruženja radiologa (Balkan Society of Radiology)

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

MR srca
MR enterografija
Multiparametrijski imdžing prostate
MR urografija
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata
Magnetna rezonanca facijalnog masiva
Magnetna rezonanca grudnog koša
Magnetna rezonanca zglobova
Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema
Magnetna rezonanca abdomena
Magnentna rezonanca karlice
Angiografija primenom magnentne resonance
Minimalno invazivna terapija primenom oksigen ozon terapije