Prof. dr Miloš Bjelović

Specijalista opšte hirurgije

Radno iskustvo:
• Redovni profesor hirurgije sa 30 godina iskustva u zdravstvu.
• 2000 - Specijalista hirurgije digestivnog sistema - Klinika za digestivnu hirururgiju, I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd
• 2008 - Šef hirurške ekipe u Urgentnom centru u Beogradu - Klinički centar Srbije, Beograd
• 2010 - Načelnik odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta - Klinika za digestivnu hirurgiju, I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd
• 2010 - Pomoćnik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju - Klinika za digestivnu hirurgiju, I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd
• 2012 - Profesor menadžmenta u medinici - Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
• 2012 - Profesor hirurgije - Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
• 2014 - Šef hirurškog dela centra za lečenje gojaznosti - Klinika za digestivnu hirurgiju, I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd
• 2018 - Član saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu - Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
Naučna biografija:
• Iskusan hirurg koji poseduje veštinu i znanje potrebno za dobru kliničku procenu i izvođenje širokog dijapazona hirurških procedura u oblasti hirurgije digestivnog sistema, koristeći otvoreni/klasičan i minimalno invazivni (laparoskopski i torakoskopski) pristup. Hirurg koji je u prethodnih 10 godina uradio više od 3500 hirurških procedura i više od 3000 endoskopskih procedura.
• Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije. Član odbora za edukaciju Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES). Član odbora za komunikaciju Međunarodne federacije za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO). Član Saveta medicinskog fakulteta u Beogradu.

Reference:

• 1988 - Doktor medicine, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Srbija.

• Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka od 1989.godine do 1991.godine.

• Originalna hirurška tehnika: Upotreba autologog grafta fascije late u laparoskopskom ojačavanju velikog hijatalnog defekta; objavljeno u BMC Surgery 2015; 15:22 i Srp Arh Celok Lek. 2014: 424-30.

• Prva urađena hirurška procedura u svetu: Upotreba Reflux-Stop sistema u minimalno invazivnom hirurškom lečenju GERB. Objavljeno u BMC Surg. 2020; 20:159.

• Edukovan u najprestižnijim svetskim Centrima u naprednim minimalno invazivnim hirurškim i endoskopskim procedurama. Lider u oblasti minimalno invazivne hirurgije. Konsultant u oblasti hirurgije gornjeg digestivnog trakta i hirurgije gojaznosti u nekoliko univerzitetskih i opštih bolnica u Srbiji i regionu.

• 2021 Specijalizacija onkologije – uža specijalizacija, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija.

• 2009 - Magistar iz menadžmenta u zdravstvu – Master studije, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija.

• 2002 - Doktor medicinskih nauka – oblast hirurška onkologija, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija.

• 1995 - Magistar medicinskih nauka – oblast hirurška onkologija, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija.

• 1994 - Specijalista opšte hirurgije - Hirurške klinike, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija.

Prof. dr Miloš Bjelović obavlja sledeće usluge:

Specijalistički pregled hirurga
Intervencije u lokalnoj anesteziji
Laparaskopske operacije