Prim dr Jelica Petrović Rajković

Specijalista radiologije i ultrazvučne dijagnostike

Specijalista radiologije i ultrazvučne dijagnostike. Učesnik mnogih domaćih i stranih kongresa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Standardih radiografskih snimanja (pluća i srca, urotrakta, abdomena, koštanog sitema)
Ultrazvucnih pregleda (abdomena, male karlice, prostate, dojke, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, krvnih sudova vrata, kolena, skočnog zgloba, ramena)
Ciljane ultrazvučne preglede promena u mekim tkivima drugih lokacija)