Prim. dr Gordana Milenković

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Od maja 2016. godine OB Euromedik, radiolog na odeljenju za magnentno-rezonantni imidžing.
• Od 2008. do 2016. godine Specijalna bolnica za cerebro-vaskularna oboljenja “Sveti Sava”, radiolog na odeljenju za radiološku dijagnostiku.
• Od 2006. do 2008. godine Dom zdravlja Obrenovac, služba za radiološku dijagnostiku, radiolog i načelnik službe.
• Od 2002. do 2006. godine Dom zdravlja Obrenovac, lekar na spcijalizaciji iz radiologije.
• Od 1997. do 2002. godine Dom zdravlja Obrenovac, Služba za kućno lečenje i neodložnu pomoć.
• Od 1989. do 1997. godine Dom zdravlja Obrenovac, hitna pomoć.

Reference:

Završen Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu novembra 1987. godine (9,53)

Specijalistički ispit iz radiologije jul 2006. godine (5,0)

Primarijat 2016. godine

Edukacija iz oblasti kompjuterizovane tomografije mozga i krvnih sudova vrata i glave jul-septembar 2008. godine, Specijalna bolnica za cerebrovaskularna oboljenja "Sveti Sava"

Edukacija iz oblasti magnetno rezonantnog imidžinga glave i kičmenog stuba oktobar-decembar 2009. godine Centar za imidžing dijagnostiku instituta za onkologiju Sremska Kamenica, mentor prof. dr Duško Kozić

Od 2010. godine i dalje aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarnodnim simpozijumima i kongresima - veći broj autorskih i koautorskih radova na domaćim i međunarnodnim simpozijumima i kongresima

Član SLD-a, Udruženja radiologa Srbije, Udruženja neurordiologa Srbije (UNRS), Evropskog udruženja radiologa (ESR), Euroean Society of Neuroradiology (ESNR).

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetno Rezonantni Imidžing (MRI) mozga
Ciljani MRI pregled selarne regije, PC uglova, orbita, paranazalnih šupljina
MRI krvnih sudova mozga
MRI krvnih sudova vrata
MRI vratnog, torakalnog i lumbosakralnog dela kičmenog stuba
Klasična RTG dijagnostika